nasze wdrożenia

WoodWing Smart Connection Enterprise w Polsce

Smart Connection Enterprise - wdrożenie

pronet.pl wdrożył system edycyjny Smart Connection Enterprise w należącym do Grzegorza Hajdarowicza Wydawnictwie Przekrój, wydającym magazyn „Sukces” i tygodnik „Przekrój”. Wydawnictwo jest pierwszym użytkownikiem systemu w Polsce.

Wdrożenie Smart Connection miało bezpośredni związek z planami rozwoju Wydawnictwa, jego restrukturyzacją i realizacją nowatorskiego projektu nawigatora multimedialnego - wspólnej platformy internetowej „Sukcesu” i „Przekroju”. Od 24 marca 2011 dostęp do treści obu tytułów w Internecie, przygotowanych w wydaniu na tablet iPad i na WWW, będzie możliwy po wykupieniu abonamentu. Wydawnictwo Przekrój jest pierwszym wydawcą w Polsce, który każe płacić internautom za dostęp do treści, za to w ramach nawigatora oferuje abonentom wiele kuszących dodatków niedostępnych dla czytelników wersji papierowej — m.in. zapowiadające się atrakcyjnie seriale, zdigitalizowane stare numery, filmy fabularne i rysunki Marka Raczkowskiego.

Ze względu na multimedialne plany Wydawcy wdrożony system musiał wspierać eksport treści do różnych kanałów informacyjnych. Smart Connection Enterprise zarządza treścią wydawniczą i umożliwia kontrolowanie przebiegu powstawania publikacji, a co ważniejsze - jest systemem crossmedialnym, którego celem jest stworzenie wydań w oparciu o tę samą treść, ale przeznaczonych na różne platformy. Wdrożone oprogramowanie, bazujące na aplikacji Adobe InDesign umożliwia jednoczesne przygotowanie i opublikowanie wersji papierowej, internetowej i tabletowej (iPad, Galaxy Tab), przy czym do przygotowania numeru na tablet w Smart Connection niezbędne jest zainstalowanie dodatkowego składnika programu InDesign o nazwie Digital Magazine Tools — „Przekrój” korzysta z wtyczki Digital Magazine Tools for iPad.

Pierwszym magazynem ipadowym złożonym w Digital Magazine Tools for iPad i udostępnionym przez aplikację Reader App jest czytany przez cały świat „Time Magazine”. Premiera wydania tabletowego „Time'a” miała miejsce w połowie 2010 roku, pół roku po rozpoczęciu sprzedaży przez Apple tabletu iPad.

WoodWing Software jest firmą przodująca w dziedzinie projektowania rozwiązań w segmencie Cross-Media-Publishing, m.in. producentem Smart Connection Enterprise, Digital Magazine Tools i Reader App.

„Przekrój” dostępny w App Storze od 24 marca 2011 jest aplikacją własną Wydawnictwa Przekrój.

pronet.pl jest partnerem WoodWing Software w Polsce, firma działa w branży informatycznej od 1995 roku, świadcząc usługi dla dużej grupy klientów z branży poligraficznej, reklamowej i wydawniczej.