audyt systemu informatycznego

pronet.pl w sposób obiektywny, wnikliwy i kompetentny zajmuje się oceną organizacji systemu informatycznego podmiotów zewnętrznych, czyli innymi słowy przeprowadza audyt informatyczny (ang. audit IT). Weryfikacji może zostać poddany stan systemu informatycznego lub jego elementów, proces realizacji projektów i zgodność przyjętych założeń z nadrzędnym celem struktury teleinformatycznej firmy, wreszcie organizacja i rola pionu informatyki w strukturze całej organizacji.

Audyt w Wikipedii
Information technology audit w Wikipedii