ochrona danych osobowych

pronet.pl jest dobrze przygotowany do pełnienia funkcji administratora danych personalnych gromadzonych w każdej sieci informatycznej. Obowiązująca od 29 października 1997 roku Ustawa o ochronie danych osobowych narzuca administratorowi danych wprowadzenie i przestrzegania odpowiednich procedur bezpieczeństwa. W rozumieniu Ustawy administratorem jest każda jednostka zajmująca się przetwarzaniem danych osobowych w ramach prowadzonej działalności. Możemy również opracować dla Państwa, jako administratora danych odpowiednie, wymagane wspomnianą ustawą instrukcje i procedury bezpieczeństwa oraz przeprowadzić szkolenia dla personelu zajmującego się takimi bazami.