pronet.pl

pronet.pl w sposób obiektywny, wnikliwy i kompetentny zajmuje się oceną organizacji systemu informatycznego podmiotów zewnętrznych, czyli innymi słowy przeprowadza audyt informatyczny (ang. audit IT). Weryfikacji może zostać poddany stan systemu informatycznego lub jego elementów, proces realizacji projektów i zgodność przyjętych założeń z nadrzędnym celem struktury teleinformatycznej firmy, wreszcie organizacja i rola pionu informatyki w strukturze całej organizacji.

pronet.pl zajmuje się opracowaniem i wdrożeniem polityki bezpieczeństwa informatycznego lub jej istotnych elementów. Są to zarówno konkretne rozwiązania, takie jak zapory ogniowe, antywirusy czy systemy tworzenia kopii zapasowych jak i procedury dotyczące opracowywania dokumentacji czy ochrony danych. Wielopoziomowa ochrona systemu informatycznego jest kluczowym zagadnieniem dla utrzymania ciągłości biznesowej i sprawności sieci IT.

pronet.pl pomaga w sprawdzeniu aktualności i uzyskaniu brakujących licencji programowych. Nasze usługi w tej dziedzinie polegają na sprawdzeniu zgodności używanych programów komercyjnych z posiadanymi licencjami oraz legalizacji tego oprogramowania w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności. Wykonujemy pełną inwentaryzację oraz aktualizację działających aplikacji i posiadanych zezwoleń.
pronet.pl jest dobrze przygotowany do pełnienia funkcji administratora danych personalnych gromadzonych w każdej sieci informatycznej. Obowiązująca od 29 października 1997 roku Ustawa o ochronie danych osobowych narzuca administratorowi danych wprowadzenie i przestrzegania odpowiednich procedur bezpieczeństwa. W rozumieniu Ustawy administratorem jest każda jednostka zajmująca się przetwarzaniem danych osobowych w ramach prowadzonej działalności.

kontakt B2B

  • biuro:
    +48 226635075 czynne 9-17
    +48 601227484 czynne 9-17

kontakt B2C

  • sklep kilo jabłek:
    +48 226635076 czynne 9-17
    +48 576227130 czynne 9-17
Jesteś tutaj: Start usługi doradcze