pronet.pl

system edycyjny

Współpraca z pronet.pl umożliwia skorzystanie z naszej wiedzy w zakresie wyboru i wdrożenia systemu edycyjnego. Celem wdrożenia systemu edycyjnego jest ułatwienie pracy nad publikacją i podniesienie kultury organizacji pracy w zespole oraz zmniejszenie marnotrawstwa czasu i energii pracowników podczas redagowania materiału. Efektem wdrożenia powinno być zmniejszenie kosztów wykonania publikacji i/lub zwiększenie potencjału wydawniczego  zespołu. Dodatkowe plusy to osiągnięcie większej przewidywalności procesu redagowania i produkcji publikacji.

Elementy składowe systemu edycyjnego:

 • Adobe InDesign - program do składu graficznego oraz projektowania dla grafików prowadzących, modyfikujących lub projektujących layouty
 • Adobe InCopy - rozszerzony program do edycji tekstów wykorzystujący stworzony przez InDesign layout strony, daje możliwość korekty, łamania tekstu bezpośrednio na tekstowych kolumnach layoutu
 • Woodwing Studio - aplikacja przez którą można zarządzać i przeglądać publikację, dostępna przez przeglądarkę internetową,
 • WoodWing Studio Connection - aplikacja pracującej na dedykowanym serwerze, oparta o bazę danych i serwer plików i współpracująca z wtyczkami zainstalowanymi na stacjach roboczych z Adobe InDesign lub InCopy

Elementy dodatkowe systemu edycyjnego:

 • Adobe InDesign Server - aplikacja wspomagająca, umożliwiająca wyłączenie z workflow stacji roboczych z Adobe InCopy
 • WoodWing Smart Mover - automat obsługujący cykle tworzenia i archiwizowania publikacji

widok przeglądu publikacji WoodWing Studio Server umożliwia grupową pracę na jednej makiecie i zapewnia jednoczesną edycję poszczególnych składników przez wielu użytkowników oraz pełną kontrolę nad postępem prac. Każdy z elementów jest umieszczony w systemie jako oddzielny obiekt, co umożliwia przydzielanie mu indywidualnego statusu oznaczającego postęp pracy i zdefiniowania daty zakończenia dla każdej strony. Informacja o zbliżającym się terminie zakończenia pracy jest wysyłana pocztą elektroniczną w formie przypomnienia i oznakowana odpowiednim statusem w podglądzie.

Grupy robocze mogą być połączone w przepływ pracy i pracować według określonego schematu. Po skończeniu jednego etapu pracy oznakowane odpowiednią zmianą statusu, zadanie zostanie przekazane dalej i kontynuowane w następnym dziale, np. dziennikarz napisał artykuł, który trafił do korekty a po poprawianiu błędów automatycznie wrócił do dziennikarza celem skrócenia lub autoryzacji.

W procesie zbiorowego powstawania publikacji wprowadzane są poprawki i radykalne zmiany. Każda wersja dokumentu czy tekstu jest zapisywana dzięki temu w każdej chwili można wrócić do poprzedniej wersji.

Z dowolnego komputera poprzez Woodwing Studio i przeglądarkę internetową można zarządzać całym systemem Smart Studio Server. W szczególności można:

 • obejrzeć całą rozkładówkę, sprawdzić stan postępu prac, ściągnąć PDF
 • wyszukiwać i sortować elementy użyte w danej publikacji lub wydaniu kontrolować stan postępu prac i wysyłać uwagi oraz monity ponaglające
 • napisać artykuł używając stylów obowiązujących w danym wydaniu używając wbudowanego edytora dostępnego przez przeglądarkę
 • wgrać elementy graficzne użyte w publikacji wyeksportować teksty i elementy graficzne
 • sprawdzać pracę podłączonych użytkowników na bieżąco

Dzięki takiej funkcjonalności system świetnie sprawdza się jako narzędzie pracy zdalnej dla pracowników terenowych - fotografików, dziennikarzy i współpracowników - bez dodatkowego inwestowania w oprogramowanie.

Funkcjonalności dodatkowe. Możliwe jest rozszerzanie systemu o dodatkowe funkcje:

 • integracja z programami graficznymi: Photoshop, Illustrator
 • integracja z programami biurowymi: Word, Excel
 • integracja z systemem planowania wydań, reklam, a przez niego do systemu finansowo księgowego
 • licencja do użytkowania równoczesnego a nie na stacje robocze
 • integracja z systemami wiadomości agencyjnych np.: PAP AIP
 • integracja z systemem zarządzania wartościami cyfrowymi
 • integracja z systemem stron internetowych
 • przygotowanie edycji na urządzenia mobilne
 • archiwum artykułów z automatycznym systemem tworzenia metryk
 • możliwość edycji, z równoczesnym podglądem makiety przez stronę internetową
 • wtyczki do InDesign ułatwiające i przyśpieszające pracę nad stronami 

Prosimy o zapoznanie się ze stroną producenta systemu: WoodWing Studio features.

WoodWing jest światowym liderem w dziedzinie projektowania rozwiązań w segmencie Cross-Media-Publishing.

pronet.pl jest partnerem WoodWing i Adobe, firma działa w branży informatycznej od 1995 roku, świadcząc usługi dla klientów z różnych branż, w tym dla dużej grupy klientów zajmujących się poligrafią, reklamą i dzialalnością wydawniczą.

kontakt B2B

 • biuro:
  +48 226635075 czynne 9-17
  +48 601227484 czynne 9-17

kontakt B2C

 • sklep kilo jabłek:
  +48 226635076 czynne 9-17
  +48 576227130 czynne 9-17
Jesteś tutaj: Start systemy wydawnicze