gwarancja Apple

Od początku 2008 roku ważność gwarancji na sprzęt Apple jest ustalana na podstawie numeru seryjnego produktu. Sprawdzenie ważności gwarancji (na podstawie numeru seryjnego) można przeprowadzić samodzielnie na stronie https://selfsolve.apple.com.
Ważne! sprzęt Apple objęty jest 12-miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty zakupu. W sytuacji upłynięcia ważności gwarancji w systemie przed 12 miesiącami od daty zakupu, aby udowodnić prawo do naprawy gwarancyjnej klient musi okazać dowód zakupu opatrzony datą sprzedaży z wyszczególnionym numerem seryjnym produktu.