Sorbum

Sorbum jest narzędziem do komunikacji między klientem tworzącym katalog lub gazetkę reklamową a agencją którą je wykonuje. Umożliwia edycję danych gazetki lub katalogu dla klienta i dostarcza za pomocą EasyCatalog dane do Adobe InDesign. Poniżej przedstawiamy schemat zależności między systemami. Na osi poziomej po lewej stronie jest klient np. sieć handlowa, po prawej stronie mamy przestrzeń agencji/studia DTP, w środku jest przestrzeń wspólna dostępna dla obu stron. Na osi pionowej wyżej jest system bardziej korporacyjny, wymagający większego budżetu ale dający więcej funkcji i kontroli, na dole są rozwiązania na które wystarcza mniejszy budżet ale jest też mniej funkcji.

rysunek poglądowy systemu do budowy katalogów Sorbum Sorbum EasyCatalog

WoodWing Enterprise i ContentStation

Główne korzyści z użycia produktów: