pronet.pl

Sorbum

Sorbum jest narzędziem do komunikacji między klientem tworzącym katalog lub gazetkę reklamową a agencją którą je wykonuje. Umożliwia edycję danych gazetki lub katalogu dla klienta i dostarcza za pomocą EasyCatalog dane do Adobe InDesign. Poniżej przedstawiamy schemat zależności między systemami. Na osi poziomej po lewej stronie jest klient np. sieć handlowa, po prawej stronie mamy przestrzeń agencji/studia DTP, w środku jest przestrzeń wspólna dostępna dla obu stron. Na osi pionowej wyżej jest system bardziej korporacyjny, wymagający większego budżetu ale dający więcej funkcji i kontroli, na dole są rozwiązania na które wystarcza mniejszy budżet ale jest też mniej funkcji.

rysunek poglądowy systemu do budowy katalogów Sorbum Sorbum EasyCatalog

WoodWing Enterprise i ContentStation

Główne korzyści z użycia produktów:

 • zarządzanie przepływem pracy, (ang. workflow) w tym:
  • zarządzanie dostęp do obiektów, w szczególności stron, (ang. layout) i praw do nich w zależności od statusu, etapu produkcji
  • przekierowanie prac do poszczególnych osób (ang. routing)
  • możliwość użycia jednej spójnej strony dla wielu mutacji gazety, niezależnie od warstw na stornie
  • zarządzanie wielokanałową publikacją np.: gazetka reklamowa, outdoor, ulotki itd., urządzenia mobilne
  • podział na tytuły, wydania, kategorie, dossier
 • duża łatwość i bieżący podgląd podgląd publikacji czyli elektroniczny szpigiel z funkcjami:
  • przeglądania na żywo aktualnie złożonych stron z wizualnym obserwowanie statusów stron
  • precyzyjne zaznaczanie, komunikacja i komentowanie przy pomocy pinesek, karteczek (ang. sticky notes) z poziomu podglądu publikacji oraz Adobe InDesign


   pineski, przypinane karteczki
  • wyświetlanie list obiektów z możliwością nadawania metadanych w tym metadanych dopasowanych do potrzeb klienta (ang. custom)

  EasyCatalog

  Wśród mnóstwa funkcji najważniejsze to:

  • automatyczne budowanie katalogu na podstawie danych z bazy oraz zdefiniowanych modułów i stylów
  • dwukierunkowa edycja danych bazy i na stornie INDD
  • więcej na filmie:

  Sorbum

  Główne korzyści w wersji MVP:

  • wspólna praca i edycja danych poszczególnych produktów gazetki reklamowej, dzięki temu klient - sieć handlowa oraz agencja DTP może szybciej i z mniejszą ilością błędów poprawiać dane
   • w formie tabelarycznej
    tabelaryczna edycja danych
   • na karcie produktu
    edycja szczegółowa produktu

   • przyśpieszenie pracy operatorów DTP, którzy mogą jednocześnie edytować dane gazetki reklamowej, dzięki udostępnienie przez API danych dla EasyCatalog i InDesign
   • zdjęcie z operatorów trudności w wyszukiwaniu zdjęć, przez podstawowe zarządzanie zdjęciami, opartymi o numery SKU
   • jednym kliknięciem w produkt na PDF odsłanie do edycji danych na karcie produktu na stronie internetowej
   • eksport pliku .csv
   • pełnotekstowe wyszukiwanie danych

   Funkcje Sorbum nad którymi pracujemy:

   • zarządzanie zdjęciami oparte na id z bazy
   • zawężenie i precyzyjne wyszukiwania danych, dzięki stosowaniu składni wyszukiwań Lucenta
   • dodanie operacji masowych: usuń, klonuj, import/eksport
   • lepsza symulacja edycji arkusza kalkulacyjnego

kontakt B2B

 • biuro:
  +48 226635075 czynne 9-17
  +48 601227484 czynne 9-17

kontakt B2C

 • sklep kilo jabłek:
  +48 226635076 czynne 9-17
  +48 576227130 czynne 9-17
Jesteś tutaj: Start Sorbum