pronet.pl

zasilanie awaryjne i dedykowane

pronet.pl ma duże doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie systemów zasilania elektrycznego na potrzeby sieci LAN. Nasi pracownicy dysponują również odpowiednią wiedzą i doświadczeniem do występowania jako niezależny ekspert na etapie podejmowania decyzji we wstępnej fazie projektów dotyczących zasilania komputerowego oraz przy wyborze dostawcy konkretnego systemu podtrzymywania pracy sieci elektrycznej, zgodnego z opracowanymi w fazie projektowej założeniami.

Podstawowe problemy w działaniu sieci elektrycznej, a co za tym idzie również telekomunikacyjnej, wynikają z przerw w zasilaniu, skoków i spadków napięcia - czyli przepięć i przyciemnień - oraz szumów. Problemów tych można uniknąć odpowiednio projektując i zabezpieczając samodzielną sieć elektryczną lub sieć włączoną w strukturę sieci komunikacyjnej (sieć strukturalna). Najważniejszymi urządzeniami gwarantującymi stałe i stabilne zasilanie elektryczne są: agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie rezerwowe w czasie awarii, systemy sterujące przepływem energii elektrycznej, falowniki chroniące sieć przed zmianami napięcia i zasilacze bezprzerwowe projektowane specjalnie na potrzeby sieci komputerowych.

W przeciwieństwie do zwykłych urządzeń zasilanych prądem elektrycznym, komputery i systemy komputerowe są bardzo wrażliwe na zakłócenia w pracy sieci elektrycznej, dlatego też zasilacze bezprzerwowe, popularnie zwane zasilaczami UPS (od ang. UPS, Uninterruptible Power System) chronią system komputerowy nie tylko przed problemami wynikającymi z braku zasilania ale również spełniają rolę falowników, stabilizując amplitudę fali elektrycznej i utrzymując ją na poziomie znamionowym. UPSy produkowane są na potrzeby pojedynczych stanowisk komputerowych lub grupy stanowisk komputerowych – odpowiednio dobrany UPS obsługujący grupę urządzeń w małej firmie jest rozwiązaniem tańszym od kilku pojedynczych zasilaczy. Do zasilania dużej sieci komputerowej niezbędne są urządzenia dużej mocy, a najlepiej pracujący w grupie system urządzeń UPS.

Zadaniem systemu UPS jest podtrzymanie życiowych funkcji systemu teleinformatycznego do momentu przywrócenia zasilania lub bezpieczne zahibernowanie całego systemu w wypadku długotrwałej awarii. Nowoczesne UPS zasilające sieci komputerowe lub pojedyncze komputery czy serwery sygnalizują wystąpienie problemów z zasilaniem wysyłając sygnał uruchamiający proces zamykania systemu operacyjnego w urządzeniach końcowych oraz alert o awarii do administratora systemu. W pełni funkcjonalne systemy awaryjne tego typu mogą być zarządzane zdalnie za pośrednictwem Internetu lub intranetu przez administratora systemu i współpracują z systemem Server Management Platform, w skrócie SMP, zarządzającym zasobami sieci: obciążeniem procesorów, pamięcią dysków i innymi parametrami pracy serwerów. Są to urzadzenia w najwyższym przedziale cenowym. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego rozwiązania należy wziąć pod uwagę wiele parametrów, takich jak bezpieczeństwo, funkcjonalność, koszty i skalowalność rozwiązania oraz oszacować moc pobieraną przez system i określić czas, przez jaki ma być podtrzymywane jego zasilanie.

Zasilacze UPS działają w wydzielonej z całego systemu elektrycznego instalacji dedykowanej do zasilania sprzętu komputerowego. Oddzielenie sieci dedykowanej jest konieczne dla uniknięcia zakłóceń występujących w sieci elektrycznej, takich jak przepięcia, zwarcia lub szumy, zakłócające pracę komputerów oraz dla podtrzymania zasilania systemu informatycznego przez UPS podczas awarii energetycznych. Na ogół dedykowana sieć elektryczna jest elementem okablowania strukturalnego - które łaczy funkcję sieci komputerowej, telefonicznej i elektrycznej (dodatkowo mogą być prowadzone kable instalacji pożarowej, nagłośnieniowej, telewizyjnej itp.) - i jest obecnie najpopularniejszym systemem kablowym.

UPS w Wikipedii

kontakt B2B

  • biuro:
    +48 226635075 czynne 9-17
    +48 601227484 czynne 9-17

kontakt B2C

  • sklep kilo jabłek:
    +48 226635076 czynne 9-17
    +48 576227130 czynne 9-17
Jesteś tutaj: Start projekty sieci i instalacje zasilanie awaryjne i dedykowane