pronet.pl

rekrutacja
Uwaga: formularz nie przewiduje możliwości dodania CV. Prosimy o przekopiowanie danych do formularza.
rodzaj aplikacji (*)
Nieprawidłowe dane
Dane osobowe.
imię i nazwisko (*)
Nie wpisano żadnych informacji.
rok urodzenia (*)
Podaj tylko cztery cyfry.
Dane kontaktowe.
email (*)
Nieprawidłowy adres email.
telefon kontaktowy (*)
Wymagane tylko cyfry.
Dyspozycyjność.
Od której może Pan(i) pracować? (*)
Wymagane tylko cyfry.
Do której może Pan(i) pracować? (*)
Wymagane tylko cyfry.
Ile sobót w miesiącu może Pan(i) pracować? (*)
Czy są inne obowiązki, które ograniczają Pana(i) dyspozycyjność?
Nie wpisano żadnych informacji.
Od kiedy może Pan(i) rozpocząć pracę? (*)
Nieprawidłowa data.
Motywacja do podjęcia pracy.
Dlaczego chciał(a)by Pan(i) pracować właśnie u nas?
Nie wpisano żadnych informacji.
Dlaczego uważa Pan(i), że powinniśmy przyjąć właśnie Pana/Panią?
Nie wpisano żadnych informacji.
Jak dowiedział(a) się Pan(i) o możliwości pracy?
Nie wpisano żadnych informacji.
Proszę zaznaczyć najbardziej odpowiadający Panu(i) charakter pracy:

Nie zaznaczona żadna opcja.
W jakiej organizacji woli Pan(i) pracować?
Nie zaznaczono opcji.
Jakie ma Pan(i) MINIMALNE oczekiwania finansowe? Kwota w PLN brutto. (*)
Podaj tylko cztery cyfry.
Jakie ma Pan(i) MAKSYMALNE oczekiwania finansowe? Kwota w PLN brutto. (*)
Podaj tylko cztery cyfry.
   
Wykształcenie.
Nazwa i rodzaj szkoły średniej (profil klasy)
Nie wpisano żadnych informacji.
Ważniejsze wydarzenia, osiągnięcia z okresu szkoły średniej (naukowe, sportowe, kulturalne, inne).
Nie wpisano żadnych informacji.
Nazwa szkoły wyższej lub pomaturalnej
Nie wpisano żadnych informacji.
Ważniejsze osiągnięcia w okresie studiów (stypendia naukowe, zagraniczne, ciekawsze prace seminaryjne, nagrody, udział w ciekawych kursach, seminariach)
Nie wpisano żadnych informacji.
tytuł pracy dyplomowej
Nie wpisano żadnych informacji.
Dodaj kolejny stopień wykształcenia.
Invalid Input
Nazwa szkoły wyższej (III stopień) lub podplomowej.
Nie wpisano żadnych informacji.
Ważniejsze osiągnięcia w okresie studiów (stypendia naukowe, zagraniczne, ciekawsze prace seminaryjne, nagrody, udział w ciekawych kursach, seminariach)
Nie wpisano żadnych informacji.
publikacje naukowe
Nie wpisano żadnych informacji.
tytuł pracy dyplomowej
Nie wpisano żadnych informacji.
Umiejętności dodatkowe i języki obce.
język angielski (*)
Nie wybrano wartości.
Inne języki obce (proszę określić biegłość)
Invalid Input
Programy komputerowe (proszę podać praktyczne umiejętności w użyciu poszczególnych programów)
Nie zaznaczona żadna opcja.
Szkolenia i kursy (proszę podać dodatkowe szkolenia i wynikające z nich kwalifikacje)
Nie zaznaczona żadna opcja.
   
Charakter pracy, zatrudnienie czasowe i stałe, łącznie ze stażami, praktykami i pracami wakacyjnymi, także w niepełnym wymiarze godzin w także pracę społeczną.
1. miejsce pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
od .
Nieprawidłowe dane
do .
Nieprawidłowe dane
charakter pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
Dodaj drugie miejsce pracy.
Invalid Input
2. miejsce pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
od .
Nieprawidłowe dane
do .
Nieprawidłowe dane
charakter pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
Dodaj trzecie miejsce pracy.
Invalid Input
3. miejsce pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
od .
Nieprawidłowe dane
do .
Nieprawidłowe dane
charakter pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
Dodaj czwarte miejsce pracy.
Invalid Input
4. miejsce pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
od .
Nieprawidłowe dane
do .
Nieprawidłowe dane
charakter pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
Dodaj piąte miejsce pracy.
Invalid Input
5. miejsce pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
od .
Nieprawidłowe dane
do .
Nieprawidłowe dane
charakter pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
Dodaj szóste miejsce pracy.
Invalid Input
6. miejsce pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
od .
Nieprawidłowe dane
do .
Nieprawidłowe dane
charakter pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
Dodaj siódme miejsce pracy.
Invalid Input
7. miejsce pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
od .
Nieprawidłowe dane
do .
Nieprawidłowe dane
charakter pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
Dodaj ósme miejsce pracy.
Invalid Input
8. miejsce pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
od .
Nieprawidłowe dane
do .
Nieprawidłowe dane
charakter pracy
Nie wpisano żadnych informacji.
Doświadczenie w sprzedaży.
Jakie doswiadczenie posiada Pan(i) doświadczenie w sprzedaży lub obsłudze klienta? (*)
Nie wpisano żadnych informacji.
Jaka jest Pana(i) wiedza nt sprzętu komputerowego? (*)
Nie wpisano żadnych informacji.
Jakie kursy i szkolenia kończył Pan(i) w tym zakresie? (*)
Nie wpisano żadnych informacji.
Doświadczenie w programowaniu.
Czy i jakie doswiadczenie w programowaniu posiada Pan(i)? (*)
Nie wpisano żadnych informacji.
Czy i co Pana(nią) interesuje, fascynuje w zakresie IT? (*)
Nie wpisano żadnych informacji.
Największe osiągnięcia, porażki i plany.
Proszę napisać co Pan(i) uważa za swoje największe osiągnięcie.
Nie wpisano żadnych informacji.
Proszę napisać co Pan(i) uważa za swoją największą porażkę.
Nie wpisano żadnych informacji.
Proszę napisać jakie Pan(i) ma plany na przyszłość, w którą stronę chce się Pan(i) rozwijać.
Nie wpisano żadnych informacji.
Zainteresowania pozazawodowe.
Czy i co Pana(nią) motywuje i fascynuje?
Nie wpisano żadnych informacji.
ulubione filmy, książki, programyTV, strony w internecie
Nie wpisano żadnych informacji.
ulubione sposoby spędzania czasu
Nie wpisano żadnych informacji.
Informacje dodatkowe oraz referencje.
Inne informacje, które mogłyby być ważne dla rozpatrzenia podania.
Nie wpisano żadnych informacji.
Proszę podać imię, nazwisko, stanowisko oraz adres i telefon osób, które mogłyby wypowiedzieć się na temat Pani/a pracy i umiejętności.
Nie wpisano żadnych informacji.
Proszę o uwagi do ankiety (informacje gdzie ankieta jest dobrze oceniona a gdzie są obszary do poprawy).
Nie wpisano żadnych informacji.
zdjęcie
Niepoprawny typ pliku. Akceptowane: jpg, png, tif, bmp.
(*)
Nie zaznaczono pola.
(*)
odśwież
Invalid Input

kontakt B2B

  • biuro:
    +48 226635075 czynne 9-17
    +48 601227386 czynne 8-20

kontakt B2C

  • sklep kilo jabłek:
    +48 226635076 czynne 9-17
    +48 663227121 czynne 8-20
Jesteś tutaj: Start formularz praca mł. programista