utylizacja sprzętu komputerowego

pronet.pl zajmuje się organizacją utylizacji wycofanego z użytkowania sprzętu komputerowego, który zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej jest uznawany za odpad szczególnie szkodliwy dla środowiska naturalnego. Utylizację prowadzimy we współpracy z podmiotami uprawnionymi do zbierania i recyklingu odpadów elektronicznych.