pronet.pl

wykrywanie włamań i wirusów

pronet.pl zachęca do uruchomienia systemów wykrywania włamań (w skrócie IDS od ang. Intrusion Detection System) i programów antywirusowych. IDS to jeden z mechanizmów nadzorowania bezpieczeństwa sieci informatycznej, umożliwiający wykrywanie prób włamań do systemu poprzez analizę ruchu sieciowego i raportowanie nieprawidłowości administratorowi. Program antywirusowy, potocznie nazywany antywirusem, ma za zadanie wykryć i unieszkodliwić groźne dla systemu dane, które nazywamy wirusami komputerowymi i robakami.

Oba programy należą do kluczowych elementów nadzorowania bezpieczeństwa i umożliwiają reagowanie na problemy przed zaistnieniem niepożądanego zdarzenia (włamanie, skasowanie danych, przejęcie strony) a co za tym idzie przed destabilizacją całego systemu. O ile programy antywirusowe są obecnie powszechnie stosowane dla ochrony, o tyle systemy IDS używane są stosunkowo rzadko. Niestety, nie jest to dobra praktyka. Mimo upowszechnienia oprogramowania antywirusowego, z którego korzysta już ok. 90% użytkowników komputerów, nie przekłada się to na spadek zaobserwowanych infekcji. Według badań magazynu InformationWeek oraz firmy konsultingowej Accenture w 2006 blisko 57% firm doświadczyło problemów z wirusami komputerowymi a 34% z tzw. robakami. Dopiero zintegrowany system bezpieczeństwa - opierający się zarówno na wykrywaniu wirusów, jak i obserwacji ruchu sieciowego oraz analizie raportów o błędach gwarantuje maksimum osiągalnego poziomu ochrony sieci przed atakami zewnętrznymi. Odrębnym tematem jest zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego na poziomie jego organizacji i architektury. Sieć powinna być zbudowana w sposób, który ogranicza ewentualne problemy wynikające z naruszenia zabezpieczeń lub niepożądanej aktywności uprawnionego użytkownika. Przed problemami tego typu chroni sieć stosowanie takich mechanizmów jak bezpieczne protokoły sieciowe i systemy zapór ogniowych oraz przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.

IDS w Wikipedii
Antywirus w Wikipedii

kontakt B2B

  • biuro:
    +48 226635075 czynne 9-17
    +48 601227484 czynne 9-17

kontakt B2C

  • sklep kilo jabłek:
    +48 226635076 czynne 9-17
    +48 576227130 czynne 9-17
Jesteś tutaj: Start oferta rozwiązania IT wykrywanie włamań i wirusów