pronet.pl

nasze wartości

Kierujemy się następującymi wartościami:

 • podmiotowość
 • uczciwość
 • wspólnota
 • dobro klienta
 • proaktywność
 • Działamy na rzecz PODMIOTOWOŚCI poprzez:
  Poszanowanie indywidualności z uwzględnieniem zasad i norm obowiązujących w firmie. Umożliwienie wykorzystania swojego potencjału we wspólnocie. Dodatkowo jesteśmy gotowi wspierać realizację indywidualnych celów, jeżeli nie kolidują one z celami innych oraz wspólnoty.
 • Działamy na rzecz UCZCIWOŚCI poprzez:
  Wywiązywanie się z zobowiązań, rzetelną pracę, posługiwanie się prawdziwymi informacjami/danymi, dążenie do poznania pełnego obrazu w szczególności poprzez zasięganie informacji zwrotnej.
 • Działamy na rzecz WSPÓLNOTY poprzez:
  Integrację jej członków, ułatwianie poznawania się, otwartą komunikację, współdefiniowanie celów wewnętrznych i zewnętrznych organizacji oraz dążenie do osiągnięcia zdefiniowanych celów
 • Działamy na rzecz DOBRA KLIENTA poprzez:
  Informowanie zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą o możliwych rozwiązaniach i ich konsekwencjach oraz poszanowanie dla tak podjętej decyzji klienta. Dostarczamy możliwie najlepszej jakości rozwiązań. Długotrwała i dobra relacja z klientem jest dla nas największym zyskiem. Decydent działający w imieniu klienta określa, czym jest dobro klienta, chyba, że narusza dobre imię pronet.pl.
 • Działamy na rzecz PROAKTYWNOŚCI poprzez:
  Promowanie samodzielności, otwartości na nowe rozwiązania. Tworzenie warunków do kreatywnego poszukiwania rozwiązań, dociekanie przyczyn i wspieranie rozwoju szczególnie zawodowego.

kontakt B2B

 • biuro:
  +48 226635075 czynne 9-17
  +48 601227484 czynne 9-17

kontakt B2C

 • sklep kilo jabłek:
  +48 226635076 czynne 9-17
  +48 576227130 czynne 9-17
Jesteś tutaj: Start o nas referencje wartości