Digital Assets Management Zarządzanie Zasobami Cyfrowymi

DAMDAM od ang. Digital Assets Management to nazwa określająca systemy służące do zarządzanie zasobami cyfrowymi. Najnowsze rozwiązania z segmentu DAM przeznaczone są dla klientów działających w każdej branży, ponieważ we współczesnym świecie każda organizacja gromadzi zasoby elektroniczne i chce nimi sprawnie zarządzać. Główną przesłanką do wdrożenia systemu DAM jest nieustanne powiększanie się każdego cyfrowego archiwum — stale powiększająca się liczba dokumentów elektronicznych, które chcemy zachować i rozrastanie się listy formatów zapisu. Bez odpowiedniego systemu zarządzanie olbrzymią ilością danych skatalogowanych w różnych lokalizacjach lub na różnych nośnikach jest niewygodne i problematyczne.

DAM jest zbiorczym określeniem dla systemów składający się z oprogramowania i odpowiedniej infrastruktury — na określenie samych danych multimedialnych (obraz i dźwięk) używa się również skrótu MAM od ang. Media Assets Management, w odniesieniu do infrastruktury używa się skrótów: NAS (Network Attached Storage) i SAN (Storage Area Network).

Główne funkcje realizowane przez systemy DAM to:

Najważniejsze korzyści z posiadania systemu:

Jako jedyni w Polsce mamy w ofercie wiodące rozwiązania komercyjne Elvis DAM i Fotoware.