konserwacja i administracja stacji roboczych

pronet.pl dba o stan techniczny komputerów PC (Linux, Novell i Windows) i stacji Apple (Mac OS i Windows) w ramach pakietu opieka techniczna, który standardowo obejmuje również administrację serwerami i siecią a dodatkowo może także dotyczyć zarządzania. Usługa polega na utrzymaniu dobrego stanu technicznego sprzętu i oprogramowania, m.in. obejmuje wymianę podzespołów i naprawę prostych uszkodzeń oraz aktualizację oprogramowania zgodną z zaleceniami producenta lub twórcy.

pronet.pl odpowiada za dostarczenie i odbiór uszkodzonego sprzętu do autoryzowanego serwisu w wypadkach napraw gwarancyjnych i usług specjalistycznych. Jesteśmy również odpowiedzialni za kontakty z wykonującymi naprawy. Dzięki tak zorganizowanej obsłudze serwisowej cała odpowiedzialność za dobry stan techniczny systemu spoczywa na jednej firmie.

Pracownicy na stałe oddelegowani do pracy z klientem są do jego dyspozycji - użytkownicy systemu na bieżąco mogą im zgłaszać problemy związane z funkcjonowaniem komputerów lub oprogramowania - zadaniem obsługi technicznej jest udzielenie pomocy (porady) i rozwiązanie problemu. Help Desk, czyli wsparcie dla użytkowników realizujemy również przez telefon.