integracja IT

pronet.pl zajmuje się integracją systemów teleinformatycznych na różnych poziomach struktury sieciowej. Poszczególne wątki działalności w tej dziedzinie możemy określić jako integracja systemów heterogenicznych, integracja sprzętowa sieci komputerowych lub sieci strukturalnych oraz integracja w oparciu o protokoły TCP/IP. Szczegółowo problematykę integracji proruszamy przy opisie konkretnych rozwiązań informatycznych w dziale wdrożenia.

Integracja jest pojęciem z dziedziny ekonomii i w najszerszym rozumieniu odnosi się ogólnie do wszelkiej działalności zmierzającej do zespolenia różnych systemów tak, aby mogły one korzystać ze wspólnych zasobów. Dotyczy zarówno funkcjonowania nowoczesnych podmiotów gospodarczych, jak i gospodarki światowej, w dziedzinach związanych z informatyką i biznesem działalnością integratorską zajmują się specjalnie zakładane w tym celu firmy.

Integracja (informatyka) w Wikipedii