prace administracyjne

pronet.pl w ramach opieki technicznej proponuje pełny lub ograniczony do potrzeb klienta pakiet usług administracyjnych. Pełny pakiet obejmuje: zarządzanie serwerami Mac OS, Linux, Novell lub Windows, administrowanie zaporą ogniową ang. firewall, utrzymanie serwerów (poczty, WWW, DNS, DHCP, RTSP itd.), zarządzanie systemem backupu, administrowanie urządzeniami i łączami teletransmisyjnymi (Internet, ISDN) oraz współpracę z dostawcami usług teleinformatycznych.