pronet.pl

pronet.pl w ramach usługi o nazwie opieka techniczna dba o stan techniczny sieci informatycznej swoich klientów. W zakres opieki mogą wchodzić również prace inżynierskie związane z administracją sieciami teleinformatycznymi oraz usługi specjalistyczne z dziedziny zarządzania IT. Standardowo opieka techniczna obejmuje konserwację i administrację serwerów i stacji roboczych. Proponujemy różne formy współpracy i zapewniamy dostosowanie zakresu wykonywanych prac do potrzeb lub oczekiwań klienta.

pronet.pl świadczy usługi również w ramach outsourcingu. Proponujemy wynajęcie naszej firmy jako administratora zewnętrznego. Korzyści? Outsourcing usług informatycznych oznacza przekazanie zarządzania systemem komputerowym w ręce fachowców, przeniesienie odpowiedzialności i ciężaru zarządzania systemem komputerowym oraz odciążenie pracowników merytorycznych i kadry zarządzającej.

pronet.pl administrując sieciami komputerowymi swoich klientów wykorzystuje nowoczesne systemy monitoringu i zarządzania sieciami informatycznymi na odległość. Taki sposob obsługi systemu informatycznego określa się terminem administracja zdalna.

pronet.pl wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, uruchomił stały (7 dni w tygodniu) całodobowy (24 h) dyżur administracyjny z czasem reakcji nie przekraczającym dwóch godzin (2 h). Usługa jest dostępna w ramach umowy o stałej obłudze informatyczej.

pronet.pl zajmuje się integracją systemów teleinformatycznych na różnych poziomach struktury sieciowej. Poszczególne wątki działalności w tej dziedzinie możemy określić jako integracja systemów heterogenicznych, integracja sprzętowa sieci komputerowych lub sieci strukturalnych oraz integracja w oparciu o protokoły TCP/IP.

pronet.pl dba o stan techniczny komputerów PC (Linux, Novell i Windows) i stacji Apple (Mac OS i Windows) w ramach pakietu opieka techniczna, który standardowo obejmuje również administrację serwerami i siecią a dodatkowo może także dotyczyć zarządzania. Usługa polega na utrzymaniu dobrego stanu technicznego sprzętu i oprogramowania, m.in.

pronet.pl w ramach opieki technicznej proponuje pełny lub ograniczony do potrzeb klienta pakiet usług administracyjnych. Pełny pakiet obejmuje: zarządzanie serwerami Mac OS, Linux, Novell lub Windows, administrowanie zaporą ogniową ang. firewall, utrzymanie serwerów (poczty, WWW, DNS, DHCP, RTSP itd.), zarządzanie systemem backupu, administrowanie urządzeniami i łączami teletransmisyjnymi (Internet, ISDN) oraz współpracę z dostawcami usług teleinformatycznych.

kontakt B2B

  • biuro:
    +48 226635075 czynne 9-17
    +48 601227484 czynne 9-17

kontakt B2C

  • sklep kilo jabłek:
    +48 226635076 czynne 9-17
    +48 576227130 czynne 9-17
Jesteś tutaj: Start opieka techniczna